reklama

Mała Miss, Mały Mister 2018

Czas trwania 2016-04-05 - 2016-06-07

Mała Miss Mały Mister 2018 – półfinaliści

Dziewczynki

DF1 Dominika Jasińska, 4 lata, Siedlce

DF3 Gabriela Sosnowska, 5 lat Białki

DF2 Blanka Ługowska, 6 lat, Stare Opole

DF4 Wiktoria Poławska, 5 lat, Jarnice (gm. Węgrów)

DF5 Zosia Celińska, 4 lata, Kotuń

DF6 Maria Solka, 4 lata, Ruchenka

DF7 Zuzanna Łukasiuk, 4 lata, Żelków

DF8 Julia Gadomska, 6 lat, Siedlce

Chłopcy

CF1 Dawid Dropia, 4 lata, Siedlce

CF2 Karol Popieluch, 4 lata, Łomna

CF3 Czarek Celiński-Mysław, 3 lata, Skwierczyn Dwór

CF4 Julian Oszal, 4 lata, Stara Huta (gm. Wola Mysłowska)

CF5 Filip Adam Smater, 3,5 roku, Piaseczno (gm. Cegłów)

CF6 Dominik Pieńkowski, 3 lata, Siedlce

CF7 Szymon Michalak, 5 lat, Siedlce

CF8 Filip Pawluczak, 3 lata, Chądzyń (gm. Sterdyń)

Na półfinalistów można głosować za pomocą kuponów drukowanych w gazecie (drukowany w tym numerze należy przesłać do 22 maja) oraz SMS-ów, wysyłając na numer 72051 wiadomość o treści ts.NUMER, gdzie NUMER to liczba odpowiadająca konkretnemu dziecku np. ts.DF1, CF1, ... itd. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Za pomocą SMS-ów możecie głosować do 27 maja (do północy).

Uwaga! Dzieci mają nowe numery. Pamiętajcie, że właśnie te numery należy wpisywać na kupny i w treści SMS-ów. Ważne jest również to, że głosowanie zaczynamy od początku, to znaczy, że nie wliczamy głosów zdobytych przez dziecko do tej pory. Chcemy, by wszystkie dzieci miały równe szansę na zwycięstwo.

Mała Miss Mały Mister 2018 – kandydaci głosy

Dziewczynki

D1 Magdalena Michalak, 5 lat, Siedlce – 28 głosów

D2 Julia Idzikowska, 6 lat, Kotuń – 22 głosy

D3 Wiktoria Poławska, 5 lat, Jarnice (gm. Węgrów) – 93 głosy

D4 Julia Gadomska, 6 lat, Siedlce – 40 głosów

D5 Maja Kierzkowska, 6 lat, Siedlce – 29 głosów

D6 Nadia Świątek, 4 lata, Żebraczka (gm. Seroczyn) – 19 głosów

D7 Ola Dołęga, 4 lata, Siedlce – 19 głosów

D8 Aleksandra Peciak, 6 lat, Jagodne – 19 głosów

D9 Maja Bartoszuk, 5 lat, Siedlce – 32 głosy

D10 Alicja Chmurzyńska, 5 lat, Nowe Opole – 26 głosów

D11 Nikola Rutkowska, 6 lat, Jarnice – 5 głosów

D12 Zosia Rucińska, 4 lata, Siedlce – 11 głosów

D13 Olga Kubaj, 4 lata, Siedlce – 1 głos

D14 Zuzanna Łukasiuk, 4 lata, Żelków – 55 głosów

D15 Dominika Jasińska, 4 lata, Siedlce – 229 głosów

D16 Maja Pieńkosz, 3 lata, Siedlce – 2 głosy

D17 Laura Zagalska, 5,5 roku, Siedlce – 8 głosów

D18 Gabriela Sosnowska, 5 lat Białki – 115 głosów

D19 Maja Kondraciuk, 4 lata, Olszyc Szlachecki – 2 głosy

D20 Aleksandra Mikołajewska, 4 lata, Mysłów (gm. Wola Mysłowska) – 13 głosów

D21 Maja Lubańska, 5,5 roku, Mińsk Mazowiecki – 33 głosy

D22 Agata Lubańska, 3 lata, Mińsk Mazowiecki – 33 głosy

D23 Zosia Celińska, 4 lata, Kotuń – 78 głosów

D24 Blanka Ługowska, 6 lat, Stare Opole – 207 głosów

D25 Konstancja Domańska, 3 lata, Stok Lacki – 28 głosów

D26 Maria Solka, 4 lata, Ruchenka – 58 głosów

 

 

 

Chłopcy

C1 Szymon Michalak, 5 lat, Siedlce – 40 głosów

C2 Dawid Dropia, 4 lata, Siedlce – 234 głosy

C3 Dominik Pieńkowski, 3 lata, Siedlce – 50 głosów

C4 Jakub Kurowski, 5 lat, Siedlce – 14 głosów

C5 Filip Pawluczak, 3 lata, Chądzyń (gm. Sterdyń) – 38 głosów

C6 Karol Popieluch, 4 lata, Łomna – 117 głosów

C7 Bartłomiej Chmielewski, 4 lata, Siedlce – 21 głosów

C8 Julian Oszal, 4 lata, Stara Huta (gm. Wola Mysłowska) – 72 głosy

C9 Aleksander Szymanowicz, 5 lat, Siedlce – 32 głosy

C10 Czarek Celiński-Mysław, 3 lata, Skwierczyn Dwór – 85 głosów

C11 Jan Jastrzębski, 3 lata, Chruszczewka (gm. Kosów Lacki) – 9 głosów

C12 Filip Adam Smater, 3,5 roku, Piaseczno (gm. Cegłów) – 60 głosów


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Mała Miss, Mały Mister”

Edycja 2018


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 4 kwietnia i trwa do czerwca 2018 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.
4. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wyjątkiem laureatów konkursu z poprzedniej edycji - Małej Miss i Małego Mistera 2018. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.


II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie do 4 maja 2018 r. wraz z oryginalnym, wyciętym z gazety kuponem zgłoszeniowym
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w kuponie zgłoszeniowym
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Uczestnicy konkursu przesyłają do redakcji zdjęcia w terminie od 4 kwietnia do 4 maja 2018r. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com równocześnie z wydaniem papierowym.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss Mały Mister”” odbywać
się będzie za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz smsów (na numer 72051 o treści ts.numer uczestnika; koszt smsa 2,46 zł z VAT). Głosy będzie można oddawać od 11 kwietnia do 11 maja do godz. 16.00 (kupony), 13 maja do północy (smsy). Po tym terminie zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu – 8 dziewczynek i 8 chłopców, którzy uzyskali największą liczbę głosów (kupony + smsy). Na półfinalistów będzie możne głosować za pomocą kuponów od 16 maja do 25 maja do godz. 16.00, za pomocą smsów od 16 maja do 27 maja do północy.

11. Spośród półfinalistów zostaną wyłonieni finaliści, którzy uzyskają największą ilość głosów: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów.
12. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TS” nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2018 r.
13. O wygranej zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.
 

III. Nagrody

14. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. O jego terminie powiadomimy indywidualnie.

15. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 2000 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.
IV. Postanowienia końcowe
16. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
17. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

18. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Mała Miss Mały Mister 2018 i akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w wydaniu papierowym „Tygodnika Siedleckiego” i na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .
19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

20. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.

 

 

 


PLIKI DO POBRANIA

reklama

Sonda

Czy Polska powinna zrezygnować z części suwerenności, jeśli to będzie warunek otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy?


Zobacz komentarze (13)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.